Utbildningar

Ledarskapsutbildning - Ny som chef

En utmaning eller hur! Är du osäker om vad som förväntas av dig för det här kursen för dig.

Innehåll
- Grunden är självkännedom. Personprofiler och genomgång
- Stark i chefsrollen = jag är självmedveten
- En bra kommunikation ger bra motivation
- Leda med alla mina sinnen
- Coachande ledarskap
- Delegering
- Ta emot positiv och negativ kritik
- Ge positiv och negativ feedback 
- Svåra samtal
- Stesshantering

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

Coachande ledarskap

I den här utbildningen får du lära dig coachingens tekniker och hur du motiverar och får dina medarbetare att växa och ta ansvar.
När dina medarbetare lyckas så lyckas du som chef? 

Konflikthantering

Konfllikter finns inte, enligt mitt sätt att se, bara oliktänkande.

Ur Innehåll:
- Vad menas med oliktänkande?
- Nu igen, varför drar inte mina medarbetare jämt? 
- Konstruktiva förhållnings- och kommunikationssätt
- Det är chefens ansvar att ta tag i saken

Bli en vinnare

Det här är utbildningen som sätter fart på dina resultat.Vi börjar helt enkelt bakifrån och fastställer målen, varefter vi backar tillbaka till nuet.

För att förankra målen använder jag okonventionella metoder för att göra dem tydliga för dig. Målen ska sitta, inte bara i ditt huvud, utan även i din känsla och i din kropp.

Utbildningen passar för grupp eller enskilt!