Träning

Utveckla dina inre resurser för ständigt välmående
Det här är utbildningen då du iinser att välmåendet och energin ligger i dina egna händer. Du utvecklar dina inre färdigheter. Som namnet antyder är det här metoden där du tränar dig till positiv förändring och välmående. Jämför det gärna med om du vill ha större muskler eller bättre kondition. Då förstår vi på en gång att vi måste träna musklerna och t ex springa mer för att uppnå de önskade resultaten. Samma sak gäller om jag vill ändra ett inlärt beteende som hindrar mig till att verka fullt ut,  då räcker det inte med att veta utan du behöver träna tills det nya beteenden sitter och har blivit en ny vana hos dig. 

För att uppnå resultaten fokuserar vi på målbild, attityd, självkännedom, känsla samt lägger till vikten av det egna engagemanget och viljan till välmående.

I utbildningen ökar din medvetenhet om både dina konstruktiva tankar, känslor och beteenden såsom dina hindrande tankar, känslor och beteenden. Det här ska vi komma till rätta med under utbidlningen.

Som med all utbildning hos KRUT integreras utbildningen med den situation du befinner dig i. Du får utmaningar, ibland uppgifter mellan kurstillfällena och tillsammans reflekterar vi och du drar nya lärdomar. 

Utbildningen kan ske enskilt eller i grupp.

Hur går det till?
Du följer ett kursupplägg, som säkert tar dig vidare till nästa plattform med mig som coach genom hela processen. Korta teoripass stimulerar dig. Reflexioner ingår som ett naturligt led och mellan träffarna integreras ditt nya tänknde i vardagen på din arbetetsplats eller var du än befifnner dig.