Teamutveckling

Teamutveckling innebär att ett team tillsammans ska uppnå gemensamma mål.
Här lägger vi fokus på visioner, mål, resultat, kommunikation och värderingar.

I gruppen arbetar vi bland annat med kommunikation, konsten att lyssna, ta och ge kritik.
Utbildningen bygger på ett aktivt deltagande. Vi har enskilda och gemensamma övningar, korta teoripass, diskussioner och tid för eftertanke och reflexion. I gruppen ges också möjlighet att i förtroende diskutera och jämföra egna erfarenheter.