Stresshantering

Vad som ger oss stress är olika för olika personer. En del blir stressade av mängden av arbetsuppgifter, andra av att de inte känner sig behövda, några blir stressade av den stora utmaningen och andra för att de tvivlar på sin egen kompetens. Tyvärr är det så, att oavsett orsak är stress ilika dåligt för alla.  Höga stressnivåer är skadligt både fysiskt och psykiskt.

Det finns enkla hjälpmedel för att minska stress, få ökad självkännedom och må bättre.

Eftersom kropp och sinne är ett system är mental avspänning ett sätt att få både ett inre och yttre lugn. Du kan t ex inte tala långsamt och samtidigt vara mycket stressad. 

Hur går det till? 
I utbildningen ingår att lära sig effektivt avspänning för minskad stress.
- Du lär dig muskulär avspänning
- Du lär mental avspänning
- Du lär dig hur du själv kan öka ditt självförtroende och självkänsla
- Du lär dig hur du mentalt kan förstärka dina målbilder.

Kursen passar mycket bra för grupp, men kan givetvis även utföras för enskild person.