Företag

Coaching är ett sätt att se till att dina chefer och medarbetare mår och utvecklas i sina yrkesroller. Det leder till ökad effektivitet i organisationen och till bättre resultat.

I KRUT-coaching får du inte bara hjälp med de konkreta behoven av ledarskapsstöd och behoven av att vara en effektiv medarbetare. Samtidigt genomgår du en inre utveckling och skapar insikter om vilka beteenden som gynnar dina resultat respektive motverkar dina resultat.

Jag coachar i executive-, business-, grupp-, kariärcoaching och livscoching.

Företag väljer ibland att erbjuda sina anställda möjigheten til massage, gymkort och andra friskvårdsbefrämjande insatser för kroppen. Men, det är minst lika viktigt att ta hand om vår mentala hälsa för att optimera närvaro, samvaro, effektivitet och resultat på arbetsplatsen.

Genom att se till att chefer och medarbetare mår bra och fungerar väl minskar du både den fysiska som mentala frånvaron.

Sekretess
Alltid full sekretess gäller.