Coaching

Med coaching vidgas dina perspektiv, dina val blir tydligare och du kommer att se på din situation och din tillvaro med helt nya ögon.  Coaching är en metod för att hjälpa människor nå sina mål. Det sker genom att jag ställer kraftfulla, tankeväckande och ibland utmanande frågor för att hjälpa den coachade att själv komma till insikt.

Coaching utgår ifrån nuet, ser möjligheterna och är handlingsinriktat.
Jag coachar i executive-, business-, kariärcoaching och livscoching.

Det jag kräver av dig är att du är motiverad till att få en förändring, att du tar ansvar för dina resultat och att du tränar på de uppgifter som du får mellan coachingtillfällena. Jag lovar, ditt liv kommer förändras!

Hur går det till?
Coachingen är individuellt utformad och läggs upp tillsammans med klienten. Första sessionen börjar alltid med en intervju om nuläge och önskade förändringar. Därefter lägger vi upp en plan för antal coachingtillfällen.