Integrerat Personligt ledarskap

A k t u e l l t

Kurs i personlig utvecklinge
Lyssna till dig själv och få framgång genom välmående

Kanske du har kört fast i gamla vanor, står vid ett vägval eller behöver överblick i ditt liv eller bara är intresserad av personlig utveckling. Syftet med kursen är att du ska få ny inspiration och kraft att hitta din väg. Genom avspänning, målning och coaching får du kontakt med dina känslor och lär dig bejaka dig själv och dina behov. Du stärker självkänslan, självrespekten och integriteten - vilket är förutsättningen för ett liv i välmående. Efter avslutad kurs har du satt några mål för din personliga utveckling och hämtat kraft att genomföra dem. Din drivkrdaft är att du vill utveckla din potential.

Teman
Dag 1: Möt dig själv
Dag 2: Personligt växande och målfokusering
Dag 3: Ta fram potentialen hos dig själv.

Metoder
Coaching, frigörande målning, mental träning, NLP med flera tekniker

Kursupplägg
Tvåkurser startar nu. I konceptet ingår kurs, fika för- och eftermiddag, lunch och material.
Kursstarter tisdagen den 5 maj och lördagen den 11 maj 2015.

För mer information kontakta Ann-Lis Pilbäck,  0706-430 420

Allmänt om personlig utveckling

Samtliga processer hos KRUT är integrerade. Att kursen är integrerad betyder att du parallellt med utbildningen praktiserar dina nya kunskaper. Utifrån dessa erfarenheter sker reflexion och korrigeringar så att du uppnår den önskade effekten av ditt ledarskap.

Du har ambitionen att utveckla ditt inre ledarskap, att förbättra din självkännedom. Nu är du beredd att putsa till fasaden.

Hur går det till?
Jag ger dig verktyg, coaching, utmaningar och är ditt stöd och  bollplank. Utifrån dina behov får du verktyg, coaching, utmaningar och jag är ditt stöd och bollplank i ledarskapsfrågor, kommunikation, delegering, medarbetarsamtal,  personligt mod, konflikthantering m m.

Den här utbildningen passar för dem som redan gått Inegrerad Personlig Utveckling.