Om kunder

Samarbetspartners

KRUT har inlett samarbetar med Rilke International AB och Trygghetsrådet.


Under hela mitt arbetsliv har jag arbetat gentemot andra företag. Jag har bl a arbetat på Arbetslivsfonden som handläggare av bidragsärenden och informtionsansvarig. varit del av igångsättningen och utvecklingen av det kvinniga nätverket AKKA. I mitt nuvarande yrke har jag också haft förmånen att få arbeta både med statliga, kommunala och privata bolag. I och för sig är inte den breda branschkännedomen viktig för själva yrkesutövandet. Min stora och viktiga kompetens är mina långa erfarenhet, mina verktyg och hur jag möter människor och leder utvecklingsprocesser.

Mina kunder finns över hela Sverige, men företrädesvis inom 15 mils radie.