Om klienter

Under snart 16 års tid har jag varit del av klienters utveckling för förbättrat ledarskap, personligt ledarskap, ledningsgrupper, karriärutveckling, livscoaching m m. Jag blir stolt när jag läser vad mina klienter har sagt om mig!

Utvärdering från klienter

Här nedan kan du ta del av vad andra tyckt som blivit coachade hos K R U T.

"Du tar fram det bästa ur mig direkt. Efter två gånger hos dig är jag oslagbar igen."

"Jag trodde inte att det skulle vara möjligt, att redan efter första gången gå från botten till toppen av mående, som jag gjorde. Både mina kollegor eller min familj, undrar vad som hänt. Nu är jag som jag var för 10 år sedan och arbetet och livet leker igen."

"Jag anade inte, att man kunde nå så här långt med coaching. Beteenen som jag haft i 50 år  och som ej gynnat mig är som bortblåsta."

"Bra struktur, övergripande frågor. Lätt att få förtroende för Ann-Lis. Fint samarbete"

"Jag har lärt mig att inte ge upp, att jag kan, jag behövs och är en tillgång. Jag har lärt mig att se möjligheter och att tillfälligheter kan ge öppningar."

"Jag har fått hjälp till att inse det egna värdet, vilket betytt mycker för mig."

"Svårt att vara bättre. Jag önskar att jag träffat KRUT:s coach tidigare"

"Det har känts bra och jag kan gå vidare nu. Jag ser nya vägar och nya möjligheter för min utveckling. Mina nya möten känns trygga."

"Att vi har träffats utifrån mitt behov och att du varit en kontinuitet för mig i min egen utveckling i en processsituation."

"Aktiverande av mål-vision och att låta visionen ge kraft, mer helhetesseende och fokus på alla möjligheter som finns. Medvetandegörande om sökandeprocessen, vad jag kan stärka upp hos mig själv."

"Jag har fått lära mig att tänka i nya banor och jag har fått så mycket hjälp och respons."

"Jag har fått så mycket stöd och jag har haft en underbar coach. Jag har lärt mig att allt går bara man lägger manken till."

"Det har varit bra med en utomstående som gett råd och stöd hur man t ex skiver ett bersonligt brev, CV osv.. Överhuvudtaget positivt med ett bollblank då det kan upplevas "knäckande" för självkänslan att vara arbetslös."

"Det har varit nyttigt att bli mer uppmärksam på vad tankar gör med mig. Det är något jag kommer ha nytta av både privat och i mitt yrke.  Jag har även fått värdefulla tips om hur man kan förhålla sig till ev konflikter i personalgrupper."

"Diskussionerna har öppnat upp nya tankebanor kring bl a jobbsök, framtiden och nutiden. Miljön har varit lugn och harmonisk."

"Att tänka mer positivt, att ha mer än en riktlinje, att inget är omöjigt för mig och att det är jag själv som påverkar hur det ska bli."

"Mötena har väckt nya tankar och synsätt, gett ny motivaion och jag har hittat min gamla inre glöd. Hittat mål på kort och längre sikt. Nu vågar jag chansa och "jaga" ett mål."

" Jag tycker att det varit så bra med öppenheten, engagemanget, kunnighet/klurighet, ödmjukhet etc ..."

"Hjälpt till att öppna sinnlighet som kan leda till kontakt hos olika typer av företag."