Ökad självkännedom

Grunden för yttre ledarskap och personlig utveckling är självkännedom. Det är inte möjligt att nå yttre, bestående framgång utan inre framgång. Med inre framgång menar jag insikter om vem jag är, hur mina tankar, känslor och beteende påverkar andra och därmed mig själv.
Det här är grunden för att du ska kunna förbättra ditt ledarskap och dig personligen.

Hur går det till?
Det finns förstås flera sätt. Ett strukturerat och bra sätt är att du börjar med att göra personprofiler. Utifrån dessa får du en spegling av din personlighet. Med djupintervjuer, coachande frågor och reflexion höjer du din medvetenhet undan för undan.

När du har förbättrat din självkännedom kan du sätta dina beteenden i relation till dina önskade resultat. Gynnar dina beteenden dig eller motverkar de de önskade resultaten?