Metoder

KRUT har byggt ett eget koncept för utveckling. Idag är det en trend att bejaka den högra hjärnhalvan. Den här trenden har KRUT arbetat med i många år. Det görs i kurserna genom att integrera huvud, kropp och känsla. KRUT blandar tekniker som föreläsning, coaching, workshops, mental träning, NLP, målning, andning, naturupplevelser m m för den personliga utvecklingen.

Ovannämnda metoder används även för att synliggöra grupprocesser, kreativitet, visioner, vid kickoffer  m m.

All medverkan bygger på ett aktivt deltagande. Vi har enskilda och gemensamma övningar, korta teoripass, diskussioner, tid för reflexion och eftertanke. Med hjälp av våra olika verktyg når du dina uppsatta mål. Oftast används en mix av dessa och verktygen anpassas efter dig och situationen.

Coaching

Coaching är i grunden en frågemetod. Coachen ger inte råd utan ställer frågor och det är du som har svaren. Genom att ställa rätt frågor vidgar detta dina perspektiv och du får nya infallsvinklar, insikter och ny energi till att nå dina mål. Detta leder i sin tur till att du på ett mer medvetet sätt agerar för att nå dina både inre och yttre mål.

Etik och kvalitet
Vi följer ICC:s (International Coaching Community) riktlinjer och  rekommendationer för etik och kvalitet.

Personlighetsanalyser

Vi använder oss av Hogans Assessment, psykologiska analysverktyg för personbedömningar.
De används vid rekryteringar, ledarskapsutveckling och för självkännedom.
Hogans verktyg har mer än 30 års forskning och finns på 40 språk.

Hypnos

Vi arbetar med Utvecklingshypnos. Verktyget hjälper dig på ett omedvetet plan att finna nya lösningar, ändrar på strukturer som hindrar dig och ger dig ny energi och välmående.

NLP

NLP står för Neuro Linguistisk Programmering.
Neuro är våra tankar, Linguistisk är språket och Programmering står för våra invanda mönster.

Det här är ett kraftfullt verktyg och vi kan kalla det för praktisk psykologi.
Kunder till mig hr sagt, att de upplevt metoden kraftfull när de inte kunnat sätta ord på saker och ting.

Mental träning

Mental träning är som namnet antyder - träning. Om du t ex vill föränddra strukturer i hjärnan för dina tankar, känslor och beteenden så behöver du också träna för att få förändring. Det räcker alltså inte med att veta.

Mental träning kan delas upp i grundläggande avslappningsträning och målbildsträning.