Ledarskapsutveckling

Som ledare är du en mycket viktig person i företaget. För dina medarbetare är du en förebild och många vill likna dig, eftersom du har haft framgång. Dina handlingar och icke handlingar registreras. Därför har du också allas blickar och öron på vad du gör och säger. Med andra ord - det lönar sig att vara självmedveten.

Genom ditt sätt att vara kan du ge inspiration andra också att göra sitt bästa. För att lyckas med detta måste du börja med dig själv och finna din storhet som ledare. Detta gör du genom ökad självinsikt så du blir mer medveten omdin förmåga att hantera  med- och motgångar. Ja, på detta vinner du konkurrensfördelar. KRUT hjälper dig helt enkelt att uppnå dina mål i ledarskapet.

Ledarskap kräver mod för att lyckas. Genom att arbeta med en personlig coach ökar du din medvetenhet om hur du fungerar, vad du vill och hur du ska nå dina mål.

KRUT erbjuder enskild ledarskapsutveckling med personlig coaching eller mentorskap.

Hur går det till?

Du kontaktar helt enkelt KRUT. Vi bestämmer ett första förutsättningslöst möte för att tala om dina behov och önskade förändring. Om du tror på KRUT:s koncept lägger vi sedan upp en plan för innehåll och möten. Om du vill avbryta efter första mötet utgår debitering. Du tar alltså ingen risk för ett första möte.

Pedagogisk metod

Jag använder min verktygslåda i kombination med lång erfarenhet av att ha arbetat med ledarutveckling

Programmet är tidsbegränsat och läggs alltid upp tillsammans med dig.

Ledarskapsutveckling i grupp

- Ett bra ledarskap har storhet och närhet på samma gång

Tänk om det vore så lätt att man bara behövde trycka på en knapp så skulle alla involverade i en grupp alltid varandras förstå mening och avsikt. Och det skulle heller aldrig uppstå missförstånd. Tyvärr är detta en utopi! För att utveckla dina relationer och förståelsen för andras beteenden måste du börja med att se på din egen utveckling. I takt med att medvetandenivån om dina egna beteenden utvecklas, utvecklas också relationerna till alla andra.

Tillsammans med gruppen får du lära dig mer om dig själ och vad du vill uppnå med ditt ledarskap. Med gruppen som arbetsform tränas du bland annat i att lyssna effektivt, ge och få feedback, kommunikation.
Utbildningen bygger på ett aktivt deltagande. Vi har enskilda och gemensamma övningar, korta teoripass, diskussioner och tid för eftertanke och reflexion. I gruppen ges också möjlighet att i förtroende diskutera och jämföra egna erfarenheter.

Ovanstående ledarskapsutveckling bygger på enskild utveckling och grupputveckling.
Steg 1: Enskild coaching
Steg 2: Upplägg efter behov
Steg 3: Enskild coaching