Kompetens

Kompetens är kunskap som du blivit förtrogen med och är ett ledord i KRUT:s verkskamhet. Vår idé är att vår kompetens även ska bli din kompetens. Därför kan du också hyra in en konsult som avlastning när det gäller personalärenden. Ibland är det mer effektivt att vi kommer till er istället för tvärtom.

Läs mer under rubriken
- Hyr in en konsult
- Utbildningar: Ny som chef, Coachande ledarskap, Konflikthantering, bli en vinnare
- Mentorskap
- Föreläsningar