Privatpersoner

Att ha tillgång till en personlig coach kan innebära en utveckling för dig, som du inte ens trodde vara möjlig. Jag hjälper dig att stärka ditt självförtroende, höja din självmedvetenhet, att finna vägarna du bara drömt om eller att lyssna och reda ut det som idag bekymrar dig.

Coaching, som ett medel för att komma vidare med tankar, olikva vägval, beslut och att verkligen se till att det händer..

Kanske du står inför en större frågeställning som gäller ditt privatliv, ditt arbete eller dina studier. Ingen fråga är varken för stor eller för liten.

Jag ger dig
- Karriärcoaching
- Livscoaching

Hur går det till?
Första mötet startar alltid med en intervju och klarläggande om behoven och målen.
Med ytterligare en till två gånger har du kanske fått tillräckligt för att sedan klara dig på egen hand.

Du kommer till KRUT:s mysiga lokaler. Ingen annan än du och jag hör samtalet.

Sekretess
Alltid full sekretess.