Hypnos

Vad är hypnos

Hypnos är ett lika naturligt tillstånd som full vakenhet, dröm och sömn. Vi befinner oss alla i hypnosliknande tillstånd varje dag, t ex när ditt sinne har tråkigt eller behöver ta en paus. Det brukar vi kalla för att dagdrömma. Du befinner dig också i precis samma tillstånd strax innan du somnar.
Har du t ex någon gång sett en film, levt dig in i filmen som om du var där, kanske skrattat eller gråtit? Ja, den här inlevelsen kan också liknas vid ett hypnotiskt tillstånd.
Ja, som du nu förstår att det är inte något mysitiskt med hypnos, förutom att verktyget, rätt använt, är oerhört effektivt och ger resultat omgående!Hur fungerar hypnos

Det handlar om att avgränsa information och stilla sinnet. När du passerar ditt logiska och kritiska sinne ner till ditt omedvetna sinne öppnas nya vägar upp. Här är ditt sinne fritt från analyserande och begränsningar. Du kan fritt undanröja blockeringar och lösa upp negativa känslor, begränsande övertygelser och dåliga vanor. Med fokus inåt skapas snabba och kraftfulla förändringar i ditt omedvetna. Hypnosen ger direkta och positiva onsekvenser på  känslor, tankar och beteenden.

När du upplever, att du inte kan förändra dina känslor, tankar, upplevelser och vanor fast att du egentligen vill beror det oftast på de mönster du skapat och som nu lagrats i ditt omedvetna. Då kanske hypnos är metoden för dig?

Vanliga frågor om hypnos

Kan alla bli hypnotiserade?
Ja, i princip. Det kan bara ta lite olika lång tid att gå ner i hypnos. Det förutsätter dock att det är en person som tillåter sig att bli hypnotiserad.

Finns risk för manipulation?
Nej, ingenting kan ske som inte stämmer överens med den hypnotiserades egen vilja och värderingar.

Finns risk för att hemligheter avslöjas?
Nej, det finns ingen risk. Din medvetenhet ökar och du har absolut full kontroll. Därför delar du bara med dig av det som du önskar.

Användningsområden

Hypnos är ett sätt att kommunicera och hjälpa dig att nå dina inre resurser så att du på ett effektivare sätt kan hitta vägarna till dina önskade resultat, må och fungera bättre.

När du upplever att du inte kan förändra dina känslor, tankar och upplevelser och vanor fast att du egentligen vill beror det oftast på de mönster du skapat och som nu lagrats i ditt omedvetna. Det mesta av det vi tänker, känner och gör styrs av vårt omedvetna. Vårt agerande sker utifrån känslor och upplevelser som har lagrats i vårt omedvetna.  Ja, då kan hypnos vara metoden för dig.

Forskning

Idag är intresset för hypnos stort. Mycket forskning pågår och det börjar också sprida sig till näringslivets chefer. Metoden är mycket effektiv både vad gäller effekten och tiden i jämförelse med andra metoder.

En artikel från American Health Magazin visar:

  • Psykoanalys ger 38% förbättring efter 600 sessioner
  • KBT ger 72 % förbättring efter 22 sessioner
  • Hypnos ger 93 % förbättring efter 6 sessioner

Hur går det till

  • Vid första mötet går vi igenom ditt nuläge, dina behov och önskan om förändring. Jag bedömer din motivation till förändring och vi gör en preliminär test för att se hur mottaglig du är för hypnos.
  • Vi börjar med tre till fem sessioner. Många gånger räcker det. Om du inte hunnit nå ditt mål så diskuterar vi hur vi ska gå vidare.
  • Redan efter en session kommer du märka förändring i någon form av förändrat beteende. Det är också det som är syftet med vårt första möte, att påvisa att förändring är möjlig.
  • Det som förväntas av dig är att du verkigen är motiverad och följer de anvisningar du får av mig.