Grupputveckling med personligt ansvar

KRUT erbjuder ett program som bygger på förmågan att förstå sig själv i samspelet med andra. Självkännedom, självkänsla, förmågan att lyssna, integritet, ansvar och mod är nyckelord. Självkännedom och självkänsla är avgörande för att relationerna med andra människor ska fungera bra. Det blir därmed lättare att förstå andras behov och reaktioner. Om jag har en hög självkänsla kan jag ta ett större personligt och professionellt ansvar, vara mer flexibel och kanske mer kreativ. Detta medför att jag tar egna initiativ, inte väntar på att bli tillsagd att göra "Det eller det". Ledare och medarbetare med självinsikt och hög självkännedom ger tillsammans organisationen den kraft som skapar framgång. För att lyckas på arbetsplatsen idag måste människorna få utvecklas samtidigt som de är ansvariga för sina resultat.

Tänk om det vore så lätt att man bara behövde trycka på en knapp så skulle alla involverade i en grupp alltid förstå varandras mening och avsikt. Och det skulle heller aldrig uppstå missförstånd. Tyvärr är detta en utopi! För att utveckla dina relationer och förståelsen för andras beteenden måste du börja med att se på din egen utveckling. I takt med att medvetandenivån om dina egna beteenden utvecklas, utvecklas också relationerna till alla andra.

Så här går det till

Steg 1: Personlig, enskild utveckling
Steg 2: Utarbetas utifrån varje grupps specifika behov

Pedagogisk metod

Utbildningen bygger på ett aktivt deltagande. Vi har enskilda och gemensamma övningar, korta teoripass, diskussioner och tid för eftertanke och reflexion.