Rekrytering och urval

Att rekrytera personal innebär en stor kostnad för företaget. Därför är det av allra största vikt att du och ditt företag är medvetna om konsekvenserna av nya medarbetares kompetens och personlighet i förhållande till arbetsuppgifter, befintliga personer och företagets kultur. Det räcker oftast inte med bara magkänslan eller känselsprön för att du ska få hela bilden klar för dig.

Kostnaden för lyckade rekryteringar är dock försumbar i jämförelse med vad det skulle innebära att ha anställt fel medarbetare.

Att anlita KRUT är att säga ja till stöd, bollplank, nya infallsvinklar och ett trevligt samarbete under hela processen med oss.

Nedan finns ytterligare information om hela processen respektive enbart personbedömning och referenstagning.

Hela processen

En hel rekryteringsprocessen består av:

  • Behovsanalys
  • Kravspecifikation
  • Kompetensbaserad intervjuteknik
  • Arbetspsykologiska testinstrument
  • Strukturerade referenstagningar
  • Presentation av kandidater
  • Administrationsprocessen
  • Stöd och rådgivning inför valet av kandidat
  • Fortsatt coaching vid två tillfällen av vald kandidat.
  • Uppföljning / utvärdering

Enbart personbedömning och referenstagning

Du kan också anlita KRUT enbart för den slutliga urvalsprocessen. Det innebär att vi hjälper dig att göra personbedömningar på de kandidater som ni själva kommit fram till. Det innebär att varje kandidat får göra personlighetstest och att vi kollar minst tre referenser per kandidat.

Personlighetsanalyser visar drivkrafter, motivation, kommunikationsstil, förmåga till genomförande mm samt beteendeförändringar vid ökad press och påfrestning.

KRUT använder sig av väl beprövade metoder och är certifierade i de tester och analysinstrument som vi använder.
De analysverktyg KRUT arbetar med är granskade och godkända av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi. Att kunna fylla i frågeformulären i lugn och ro över Internet var du än befinner dig har uppskattats mycket både av kunder och kandidater.